Planforum i Nordland

Klikk for stort bilde

 

Planforum arrangeres foreløpig som nettmøte for å forebygge smitte.

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

 

Saker til planforum 

Ta kontakt med Britt Kjensli hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes foreløpig i Bodø/ over nett for å forebygge smitte. Vi vil vurdere situasjonen fortløpende. Møtedatoer settes hvert halvår. 

 

Planforum våren 2021
Planforum våren 2021
Dato Tid og sted Tema Planstatus Møteplan og dokumenter
21. januar 09:30-11:00 Teams Kommuneplanens samfunnsdel Hadsel Første utkast Møteplan og dokumenter
18. februar 12:00-13:30 Teams Ny metode for blant annet utarbeidelse av arealregnskap i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune 2022-2034 Møteplan med dokumenter
25. februar 09:30-13:30 Teams Tilrettelegge for næringsområde for landbasert oppdrettsanlegg i Andøy, to saker: Breivika og Fiskenes Midtveishøring Møteplan med dokumenter
18. mars 10:00 Kommunedelplan Kabelvåg, Reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret Midtveishøring, Vurdering av to alternativer Møteplan og dokumenter
15. april 09:30 Kommuneplanens arealdel Lødingen, Kystsoneplan Vesterålen
20. mai
17. juni