Dette møtet vil bli avholdt på Teams.

Møtet vil foregå på Teams.

Møtet vil foregå på Teams.

Møtet foregikk på Teams.