Møteplan med dokumenter 18.02.2021

Møtet vil foregå på Teams.

Møteplan:

12:00-13:30 Bodø kommune og Norconsult

Temaet denne gang er ikke en plan, men en ny metode for blant annet utarbeidelse av arealregnskap i forbindelse med revidering av Kommuneplan for Bodø kommune 2022-2034.

Formålet er å utvikle en ny metode for vurdering av samlet virkning ved arealplanlegging. De vil legge fram arbeidet så langt og diskutere prosjektet i planforum.

Prosjektbeskrivelsen finner du her (PDF, 229 kB).