Møteplan og dokumenter 18. mars 2021

Dette møtet vil bli avholdt på Teams.

Møteplan:

10:00 - 11:30 Detaljreguleringsplan E6 Ulvsvågskaret, vurdering av to alternativer

11:30 - 12:00 Lunsjpause

12:00 - 13:30 Kommunedelplan Kabelvåg, midtveishøring

Her finner du dokumentene til møtet:

Planprogram E6 Ulvsvågskaret (PDF, 2 MB)

Kart E6 Ulvsvågskaret (PDF, 12 MB)