Møteplan og referat 21. januar 2021

Møtet foregikk på Teams.

Møteplan:

09:30 – 11:00 Hadsel kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - første utkast

Dokumenter ble oversendt på epost, da disse bare var utkast og ikke var offentlige.

Her kan du lese referatet (DOCX, 24 kB) fra møtet.