Ser til Nordland

EUs medlemsstater lar seg inspirere av Nordland når de skal planlegge sine kyst- og havområder.

Klikk for stort bilde Vincent Westberg

Medlemslandene er ansvarlige for å planlegge egne kyst- og havområder. Planene skal bidra til EUs mål om blå vekst og til å oppnå EUs miljømål i havområdene.

Nylig hadde Nordland fylkeskommune studiebesøk fra regionene Västerbotten i Sverige og Österbotten i Finland. Formålet med besøket var å lære hvordan Nordland jobber med kystsoneplaner, vannforvaltning, samt forvaltning og utvikling av marin sektor.

Representanter fra Fylkesmannen i Nordland, Nord Universitet, Nordlandsforskning, Sea Eco, Bodø kommune og Ofoten regionråd deltok også under besøket. På programmet stod blant annet omvisning på Salmon Center, Mørkvedbukta forskningsstasjon og Saltstraumen verneområde.

-At andre europeiske land kommer til Nordland for å lære om god kystplanlegging synes jeg vi skal være stolte av. Det må betyr at vi  Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV) Susanne Forsland gjør noe rett og at våre måter kan inspirere andre til å ta bedre vare på havene våre som er under et kjempestort press sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Det legges opp til gjenvisitt og videre samarbeid mellom Nordland, Västerbotten og Österbotten innen marin planlegging og forvaltning.