Plan- og klimanettverk i Nordland


Klikk for stort bilde
Det er 7 plannettverk i Nordland. Ett for hver region. Plannettverkene er en arena / møteplass for- planfaglige diskusjoner og kompetansebygging i regionene.  

Plannettverk skal bidra til bedre kommunikasjon mellom planleggere i regionene og samtidig styrke  plankompetansen.

Kommunene skal drive plannettverkene. Det vil si at de i fellesskap skal bestemme tema(ene) for møtene. Det legges opp til to møter i året. Tidsrammen for møtene er gjerne fra kl.10:00 til kl.14:00. Sted for møtene går på rundgang, og vertskommunen står for enkel bevertning og møtelokaler. Nordland fylkeskommune bistår gjerne kommunene med å arrangere møtene. Nordland fylkeskommune stiller ikke med økonomiske ressurser, men bidrar med egen planressurs/ kompetanse. Nfk kan også bidra med eksterne foredragsholdere ved behov. 

Aktiviteten vinter/vår 2020
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 10.02.20 Sortland
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland      
Sør Helgeland      
Aktiviteten våren 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 15.01.19 Hadsel
Lofoten 09.04.19 Leknes  
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland 30.04.19 Sandnessjøen
Sør Helgeland 06.06.19 Brønnøysund  

                                           

                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                 

 

 

 

Aktiviteten høsten 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 25.08.19 Andenes
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland    
 
Sør Helgeland