Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025

Mitt Nordland - mi framtid

Klikk for stort bilde

Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 ble vedtatt av fylkestinget 27.02.13. Fylkesplanen er en plan for den helhetlige utviklingen i fylket, og er et resultat av en bred prosess med blant annet regionale strategiseminar i alle sju regioner.

Last ned Fylkesplan for Nordland 2013-2025 (PDF, 10 MB)

Fylkesplanen består av visjoner, mål og strategier innen tre utvalgte målområder, regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. plan og bygningsloven (pbl) § 8-5 og arealpolitiske retningslinjer. De tre målområdene planen legger til grunn er:

  1. Livskvalitet
  2. Livskraftige lokalsamfunn og regioner
  3. Verdiskaping og kompetanse

Planen har også et handlingsprogram. Dette vil være det nye Utviklingsprogram Nordland (UPN) (PDF, 112 kB).

Det er i tillegg utarbeidet en konsekvensutredning og vurdering av planens konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven (kapittel II)  (PDF, 269 kB) med vekt på planforslagets strategier med arealpolitiske konsekvenser.

Last ned Fylkesplan for Nordland 2013-2025. (PDF, 10 MB)