Utviklingsprogram Nordland (UPN)

Klikk for stort bilde

Utviklingsprogram Nordland 2013-2016 (UPN) er fylkesplanens handlingsprogram, og beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målene i fylkesplanen.

Utviklingsprogrammet er et verktøy for å samordne ulike aktørers innsats og skape en felles mobilisering rundt viktige innsatsområder i fylket.

 

UPN har samme oppbygging som Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 (PDF, 10 MB). Prosjektene er forankret i mål og strategier knyttet til de 3 målområdene:

  • Livskvalitet
  • Livskraftige lokalsamfunn og regioner
  • Verdiskaping og kompetanse

Utviklingsprogram Nordland har en 4-årig ramme, men rulleres hvert år for å fange opp nye prosjekter og rapportere til fylkestinget på gjennomførte og pågående prosjekter. UPN har fokus på utviklingsarbeid. Det betyr at tiltak som karakteriseres som ordinær drift ikke synliggjøres i programmet.