Stor interesse for blå planlegging

Nylig deltok tilsammen 24 kommuner på kurset «Kart og plan i blå sektor» som ble arrangert i Bodø, Sandnessjøen og Lødingen.

- Det er veldig gledelig at det er så stor interesse for å styrke kystsoneplanleggingen. Nordland er fylket med lengst kyststrekning og nesten 30 prosent av landets kystsone. «Dersom kommunene skal oppleve bærekraftig vekst i de marine næringene, er godt samspill med natur, friluftsinteresser og andre næringer viktig. Derfor trenger vi oppdaterte planer for utvikling av kystsonen i Nordland, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Åse Refsnes (SV).

Klikk for stort bildeBilde fra en av kursdagene 1Deltakerne på kurset fikk siste nytt om aktuelle veiledere, kartdata og planpraksis i sjø fra Kystverket, Fiskeridirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Nordland fylkeskommune var medarrangør og stod for «workshop» hvor deltakerne jobbet sammen om praktisk oppgaveløsning.