Regional utvikling

Regional utvikling

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommunen arbeider for å skape en positiv utvikling i hele fylket til beste for Nordlands innbyggere. Det betyr å tilrettelegge for regional utvikling gjennom å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket. 

(09.04.2021)

- Denne avtalen peker ut arbeidsområder og -oppgaver som er viktige for oss i Salten, og som vi må samarbeide tettere med fylkeskommunen om. Den er så konkret at vi kan gå fra å prate til å handle, sier lederen i Salten regionråd og ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

(03.07.2020)

Årets nasjonale BYLIVkonferanse kommer til Nordland og Narvik 22. og 23. oktober med temaet «Samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling».

(14.11.2019)

Sju kommuner var samla til nettverkssamling på Fru Haugans i Mosjøen 4.-5. november. 

 

(03.10.2019)

 Fylkesrådet bevilger 145 000 kroner til fortsatt innsats for å samle statlige etater i et felles bygg i Sandnessjøen. -Målet er å bli et pilotprosjekt i regjeringens utprøving av en ny modell for «Statens Hus», sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

(30.09.2019)

   - Rekrutteringsprosjektet «Heile Helgeland» har bred forankring og tar nye grep for å øke folketallet i en av Nordlands aller mest spennende regioner, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) som går inn med 285 000 kroner i prosjektet.

(03.09.2019)

Hemnes kommune får 600 000 kroner fra fylkesrådet i stedsutviklingsmidler på Hemnesberget.