Plandokumenter

Her finner du vedtak og dokumenter knyttet til planprosessen for Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017 - 2025.  

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 

Vedtatt plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 (PDF, 6 MB)

  - Høringsutkastet finner du her (PDF, 876 kB) 

Handlingsprogrammet

Vedtatt handlingsprogram for 2017 (PDF, 2 MB)

  - Høringsutkastet finner du her (PDF, 313 kB)

Planprogrammet 

Vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)

  - Høringsinnspillene til planprogrammet finner du her  (PDF, 341 kB)