Forskning og kompetanse

 En av fylkeskommunens oppgaver er å legge til rette for forskning og utvikling i samfunnet og institusjoner.