Nordlandskonferansen 2021 - Nye Nordland: Samfunn i utvikling, liv i balanse

Nordlandskonferansen 2021 utsettes til august/september. Vi kommer tilbake med datoer så fort dette er klart!