Stedsutvikling

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har som mål at byer og tettsteder i Nordland skal styrke sin attraktivitet for befolkning, bedrifter og tilreisende. Satsningen på stedsutvikling omfatter økonomiske virkemidler til opparbeiding av offentlige uterom, i tillegg til planveiledning og kompetanseutvikling.

 

Strategi for stedsutvikling

Klikk for stort bildeNordland fylkesting vedtok i april 2015 Strategi for stedsutvikling (PDF, 5 MB) som både skal legges til grunn for fylkesrådets behandling av kommunenes søknader om stedsutviklingstilskudd og fylkeskommunens øvrige veiledningsarbeid, kunnskaps- og kompetanseutvikling.

 

Klikk for stort bilde

Stedsutviklingstilskudd

Fra 2020 er tilskuddsordningen for stedsutvikling nedlagt.
 

Klikk for stort bilde

Offentlige uterom

På nettsiden offentlige uterom er en rekke av disse prosjektene dokumentert og presentert med foto og prosjektinformasjon. Målet med dette nettstedet er å formidle gode eksempler på gjennomførte uteromsprosjekter i Nordland. Les mer offentlige uterom på nettsiden www.nfk.no/uterom

 

Byromseminar NordlandKlikk for stort bilde

Fylkeskommunen arrangerer årlige byromseminar som belyser aktuelle problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland. Seminarrapporter og foredrag fra byromseminarene er tilgjengelig på nettsiden www.nfk.no/byrom. 

Hemnes kommune får 600 000 kroner fra fylkesrådet i stedsutviklingsmidler på Hemnesberget.