Tilflytting og rekruttering

Klikk for stort bilde 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

Leknes sentrum

Som del av satsinga rekruttering til samfunn og arbeidsliv i Lofoten ble det arrangert en workshop på Leknes 18. februar.

 

Avslutningskonferansen for de sju pilotkommunene ble arrangert på Mo i Rana 27. - 29. januar. 

 

30. september 2019 ble det arrangert rekrutteringskonferanse i Nusfjord. Nå foreligger rapporten.

7 kommuner har hatt samling med NAV og Nfk næring, Nfk utdanning, Nfk folkehelse,  karrieresentrene og Distriktssenteret og delt erfaringer om tiltak som bidrar til økt tilflytting og hvordan de legger til rette for nye innbyggere.