Fritid, deltakelse og frivillighet

Det er viktig for alle som bor i Norge å ha en jobb, og inntekt for å kunne forsørge seg selv. Men skal en trives og bli boende, og skal barn av innvandrere integreres og føles seg norske, må også innvandrerne trekkes inn i samfunnslivet på samme måte som norskfødte.  Vi trenger dem som aktive i politikken, i organisasjonsliv og i dugnadsarbeid lokalt. Vi trenger dem i foreldreutvalg, og i kulturlivet.

(09.12.2014)

Skal innvandringen til Nordland lykkes, er det ikke nok å få tak i folk. De må også trives så godt at de velger å bli. Det er i telegramstil budskapet som Nina Viddal fra Næringsforeningen – Ålesundregionen hadde med seg til Tilflytterkonferansen 2013, og til Bodø Næringsforum, hvor hun også holdt foredrag.

(16.01.2015)

Senter for kunnskap og likestilling (KUN) og Vesterålen regionråd gjennomfører en større satsing for å få flere innvandrere til å bli værende i regionen.

Vestvågøy Teaterlag og RISKIT fikk hyggelig omtalte i Lofotposten etter samarbeidsforestillingen VVTV.
(14.05.2019)

Prosjektet RISKIT (Regionalt Internasjonalt Senter for Kulturutveksling og Innovativ Tenkning) er et møte- og lærested for kvinner i Lofoten med ulik nasjonalitet. Styrket tilhørighet, økt "bofasthet" og gjerne også flere bedriftsetableringer er blant målene.

(13.03.2015)

Nordland fylkeskommune deler ut midler til innvandreraktivitet i organisasjoner. Det kan søkes om to ulike tilskudd, og søknadsfristen er 1. mai.

(27.08.2016)

I år deler Nordland fylkeskommune ut 267 000 kroner til 17 organisasjoner gjennom sin organisasjonsstøtte til innvandrertiltak. Mottakerne er organisasjoner som legger til rette for frivillig deltakelse og aktiviteter for innvandrere i deres lokalmiljøer. Tildelingene gikk til alt fra steinovnsbakekurs og språkkafé til mentorprogram og seminarer.

Herøy
(28.04.2017)

Fylkesråd for Næring – Mona Fagerås – har vedtatt å bevilge 50.000,- som delfinansing til Bolyst-dagene i Herøy kommune.