Kurs og konferanse

Gjennom Tilflyttingsprosjektet gjennomføres det mange og ulike opplæringstilbud. Dagskurs, seminarer, fagdager, små og store konferanser samt etter- og videreutdanning.  Det største tiltaket er den årlige Tilflyttingskonferansen i oktober, som samler alle de ulike aktørene og setter nye problemstillinger på kartet, samtidig som en søker å spre de gode erfaringene fra Nordland ut til andre miljøer.

 

Leknes sentrum

Som del av satsinga rekruttering til samfunn og arbeidsliv i Lofoten ble det arrangert en workshop på Leknes 18. februar.

 

Avslutningskonferansen for de sju pilotkommunene ble arrangert på Mo i Rana 27. - 29. januar. 

 

Pilotkommunene i Tilflyttingsprosjektet møtte hverandre på Stokmarknes 19-20. april for å gjøre opp status og utveksle erfaringer.  

Det ble en samling spekket med faglige innspill. Pilotkommunene Herøy, Hadsel, Narvik og Rana presenterte eksempler på gode tiltak i sine kommuner og la fram sine planer om arbeidet videre.

 

 

 

Tilflyttingsprosjektet har vært på studietur og lært mye om innvandring og arbeid. 26.-27. mars besøkte de FAFO, NIBR, Rælingen kommune, arbeidsmarkedsbedriften SPIR og Høgskolen i Oslo for å lære mer om innvandring og arbeid. 

Presentasjoner fra innlederne ligger under: 

Distriktssenteret og IMDi arrangerer 28. september det spennende heldagsseminaret «Nye innbyggere gir verdiskaping og nye muligheter» i Stjørdal.

Under finner du presetasjoner, videointervju og bilder fra konferansen. 

Tilflyttingskonferansen ble gjennomført 4. og 5. november. Nedenfor kan du lese presentasjoner fra konferansen. Flere presentasjoner kommer etterhvert.

Med stor entusiasme for temaet åpnet ekspertpanelet - erfarne innvandrere   Tilflyttingskonferansen 2014.

Rekruttering var hovedfokus på årets Tilflyttingskonferanse. Suksessbedriften Lofoten Viking AS delte sine viktige erfaringer om fordeler og utfordringer ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraf,