Kurs og konferanse

Gjennom Tilflyttingsprosjektet gjennomføres det mange og ulike opplæringstilbud. Dagskurs, seminarer, fagdager, små og store konferanser samt etter- og videreutdanning.  Det største tiltaket er den årlige Tilflyttingskonferansen i oktober, som samler alle de ulike aktørene og setter nye problemstillinger på kartet, samtidig som en søker å spre de gode erfaringene fra Nordland ut til andre miljøer.

 

Tilflytterkonferansen 2013 ble arrangert for mer enn hundre deltakere i Bodø 22. og 23. oktober.  Engasjementet var stort og mange fikk ny glød i arbeidet for 10.000 flere innbyggere i Nordland.