Avslutningskonferanse pilotkommuneprosjektet

Avslutningskonferansen for de sju pilotkommunene ble arrangert på Mo i Rana 27. - 29. januar.Klikk for stort bildeSkulpturlandskap Mo Britt Kjensli  

Det var veldig godt oppmøte og stort engasjement blant deltakerne. Deltakerne mener selv de har fått til mye innen tilflytting og rekruttering de tre årene i prosjektperioden, og de har lært mye av de andre pilotkommunene.

De sju pilotkommunene er Narvik, Hadsel, Flakstad, Bodø, Rana, Nesna, Herøy. I tillegg deltok NAV lokalt og NAV Nordland, Karrieresentrene, NFK v/folkehelse, utdanning, næring og medvirkning, Husbanken, Kvinnenettverket Noor og Distriktssenteret.

Konferansen ble åpnet av ordfører Elbjørg Larsen, Herøy kommune.

Kirsten Springer Hasvoll redegjorde for hva vi har gjort i prosjektperioden.

Said Mekahal fra Kulturforvaltningen i Malmø holdt et strålende inspirasjonsforedrag om hvordan de jobber med "Allaktivitetshusen" i Malmø, og hvilken positiv betydning dette har hatt for nærmiljøet rundt de tre allaktivitetshusene - aktiviteten og trivselen blant unge - og voksne -, og lysten til å bo og gå på skolene i de tre områdene.

Dulo Dizdarevic, tidligere direktør i IMDi Nord, fortalte om endringen av ansvaret for flyktninger ved overføring av oppgaver fra IMDi til fylkeskommunene.

Dragana Bublik og Elisabeth Kulseng-Johansen fortalte om Kvinnenettverket Noor i Mo i Rana og alle aktivitetene de har fått til siden oppstarten - på tross av knappe midler.

Dag to ble det holdt et seminar om utdanning og opplæring for voksne, med vekt på minoritetsspråklige.

Temaene da var karrieresentrenes rolle i veiledning av voksne, opplæringskontorenes rolle og oppgaver i fagopplæringen og videregående opplæring for voksne sin rolle.

Erfaringer med fagopplæring for helsearbeidermodellen til Bodø kommune, en presentasjon om hva realkompetanse er og hvordan den brukes, guiden «Norskopplæring for ulike grupper innvandrere i Nordland», og arbeidet med frivillighetsstrategien for Nordland ble også presentert.

Her finner du noen av presentasjonene.