Lærerik samling for pilotkommuner

Pilotkommunene i Tilflyttingsprosjektet møtte hverandre på Stokmarknes 19-20. april for å gjøre opp status og utveksle erfaringer.  

Det ble en samling spekket med faglige innspill. Pilotkommunene Herøy, Hadsel, Narvik og Rana presenterte eksempler på gode tiltak i sine kommuner og la fram sine planer om arbeidet videre.
Klikk for stort bildeSamling pilotkommuner

– Hadsel er en utviklingsorientert kommune. Derfor er det nyttig for oss å være en pilotkommune i dette prosjektet. På en samling som denne har vi noe å lære av andre, samtidig som andre kommuner kan lære av oss, sier rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen.  

Flyktningtjenesten i Hadsel stilte med flere representanter.

– Vi er involvert i flere prosjekter som gir oss muligheter til å være innovativ. På samlingen har vi bevisst hatt med oss mange fra flyktningtjenesten, for å mingle med andre og utveksle erfaringer med et mål om å finne flere gode modeller å jobbe etter, sier enhetsleder i flyktningtjenesten, Marit Sandvær.

Kommunene fikk også presentert interessante og oppsiktsvekkende tall fra IMDI ved Bård Espen Arnøy. (Presentasjon her (PDF, 892 kB))

Ikke minst fikk deltakerne tid til et besøk på Nordlaks, der de fikk informasjon om rekruttering og utfordringer i bedriften. Blant annet kunne personalkonsulent Catrine Bakkejord fortelle om en økende andel fremmedspråklige ansatte, og utfordringer med å finne arbeidskraft med gode nok norskkunnskaper. (Presentasjon her (PPTX, 20 MB))

På programmet var også informasjon om og invitasjon til å delta på et nytt rekrutteringsprosjekt med NAV-EURES ved Elisabeth Bomo og orientering om ulike støtteordniner ved Helle Bygdevoll fra fylkeskommunen. (Presentasjon her)

 

Andre presentasjoner:

- Mona Fagerås, Fylkesrådet i Nordland (Presentasjon (PPTX, 4 MB))

- Helle Bygdevoll, Nordland fylkeskommune (Presentasjon (PDF, 3 MB))

- Karin Fjeld, Karrieresenteret i Ofoten (Presentasjon (PDF, 871 kB))

- Vegard Melchiorsen, Hadsel Eiendom (Presentasjon (PPTX, 259 kB))

- Mona Handeland, Distriktssenteret (Presentasjon (PPTX, 4 MB))

- Eileen Ravdal, Handnesøyprosjektet (Presentasjon (PPTX, 2 MB))

- Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune (Presentasjon (PPT, 2 MB))