Lofoten Viking - viktige erfaringer med rekruttering

Rekruttering var hovedfokus på årets Tilflyttingskonferanse. Suksessbedriften Lofoten Viking AS delte sine viktige erfaringer om fordeler og utfordringer ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraf,

Klikk for stort bildeViviann Olsen, personal - og kvalitetsleder hos Lofoten Viking AS, Værøy Linda Ch. Gjerstad

- Fylkestinget har vedtatt et mål om 10 000 innvandrere til Nordland for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft i årene fremover, og for å øke folketallet i kommunene, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF). 

 

- Tilflyttingskonferansen i regi av Nordland fylkeskommune er en riktig arena for å kunne være med på å gjøre endringer, slik at det kan bli enklere å ansette utenlandsk arbeidskraft uten å bruke vikarbyrå, sier peronal- og kvalitetsleder i Lofoten Viking AS, Viviann Olsen.

 

Lofoten Viking AS er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft og i dag har de mange ansatte fra Russland, Litauen, Polen og Romania som alle er fast ansatte. Mange av dem er høyt utdannede nøkkelpersoner i bedriften. 

 

 - Men utfordringene er store med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Vi savner først og fremst tilrettelegging og samarbeid mellom distriktene og stat, sier Vivann Olsen. - Vi er kjent med at det er bedrifter som ikke har mulighet til å følge opp med utenlandske ansettelser slik systemet er i dag og bruker derfor arbeidskraft fra kontraktører, fortsetter hun.

 

- Vi ser vårt ansvar i et lite samfunn og for våre arbeidstakere. Hadde Lofoten Viking AS brukt vikarbyrå /kontraktører som vi kaller det, ville 5.550.000 kr + arbeidsgiveravgifta ikke havnet hos kommunen eller staten. Og 5.5 mill kr mindre i kommunekassa ville nok vi alle på Værøy merket på tjenestetilbudet i kommunen. Vi ønsker dessuten å sikre at våre ansatte skal ha best mulige betingelser. Ved bruk av kontraktører vil vi ikke kunne ha kontroll dette, sier Viviann Olsen.

 

Suksessbedriften Lofoten Viking AS  

Lofoten Viking AS er en datterbedrift i Nord-Norges største fiskerikonsern Nergård med ca 450 ansatte, og har ca 70 årsverk og er den største bedriften på Værøy. Da sildekvoten var på topp for tre år siden ble det landet og produsert for nesten hundre millioner kr ved bedriften. Nå tar de imot mellom 70 og 90 millioner kg fisk årlig hvor omsetningen ligger på rundt 600 millioner kr.

 

- Vi selger fisk for mer enn 1 millioner kr pr innbygger, dvs. at vi totalt på Værøy, produserer og eksporterer fisk for 8-9 millioner pr år, avslutter Viviann Olsen.

 

Les hele presentasjonen fra innlegget fra Lofoten Viking AS her.