Presentasjoner fra Tilflyttingskonferansen 2014

Tilflyttingskonferansen ble gjennomført 4. og 5. november. Nedenfor kan du lese presentasjoner fra konferansen. Flere presentasjoner kommer etterhvert.

Rekrutteringsutfordringer i næringslivet i Nordland. Hva gjør LO for å legge til rette for flere innvandrere i arbeidslivet - Rita Lekang, LO (PDF, 589 kB)

Rekrutteringsutfordringer i næringslivet i Nordland. Hva gjør NHO for å legge til rette for flere innvandrere i arbeidslivet - Ivar Kristiansen, NHO (PDF, 64 kB)

Fordeler og ulemper ved å rekruttere utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien - Viviann Olsen, Lofoten Viking AS (PPTX, 9 MB)

Recruit and retain - hvordan rekruttere og beholde helsepersonell i nordlige distriktsstrøk - Marianne Vanem, Helse Nord RHF (PDF, 2 MB)

Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i integreringspolitikken - Erika Braanen Sterri, FAFO (PDF, 558 kB)

Bosetting i Nesna - god kommuneutvikling? - Halvor Hilmersen og Olaf Pona, Nesna (PDF, 800 kB)

Nye nordlendinger holder hjulene i gang - konjunkturbarometeret for Nord-Norge - Trude Glad, Sparebank 1 Nord-Norge (PDF, 3 MB)

Indikatorprosjektet - for et kunnskapsbasert integreringsarbeid - Benedicte Falch-Monsen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (PDF, 3 MB)

Karrieresentrene i Nordland - hva kan de bidra med? - Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune (PDF, 446 kB)

Karrieresentrene i Nordland - Vedlegg til presentasjonen (PDF, 4 MB)

Å bli sett og forstått. Om valg av rekrutteringsstrategier og arbeidsgivernes kulturforståelse - Olga Goldfain, Bedriftskompetanse AS (PDF, 2 MB)

 

Sesjon Norskopplæring:

Suggestopedi i praksis - Jan Ekhorn og Ingjerd Martinsen (PDF, 421 kB)

Suggestopedi i praksis - Natalias erfaringer - Natalia Krupa (PDF, 40 kB)

Norskopplæring i utfordrende geografi! - Edel-Anne Ånes, Dønna Voksenopplæring

 

Sesjon Etablere bedrift:

Start opp Salten - etablereropplæring for folk flest - Mariann Høyen (PDF, 845 kB)

 

Sesjon Rekruttering:

Spaniaprosjektet - rekruttering til Nordlandssykehuset - Elise Sønderland, Helse Nord RHF (PDF, 2 MB)

På veg for et bedre samfunn - rekruttering i Statens Vegvesen - Marianne H. Solhaug, Statens Vegvesen (PDF, 2 MB)

En velkomst i særklasse - hvordan forbli best? - Mats Myrstad og Kristoffer Grorud, SOB (PDF, 690 kB)

 

Sesjon Nettverk og deltakelse:

Innvandrere - en ressurs i Vesterålen - Gunhild Thunem, KUN Senter for kunnskap og likestilling (PDF, 882 kB)