Presentasjoner fra Tilflyttningskonferansen 2016

Klikk for stort bilde

Presentasjoner fra innlederne ligger under: 

24. oktoberKlikk for stort bilde

Åpning
- Mona Fagerås (PPTX, 4 MB)

 

Migrasjonsutfordringer over tid
- Trygve Nordby (PPTX, 3 MB)

NAV's oppdrag for å få innvandrere i arbeid
- Kjell Hugvik (PPTX, 7 MB)

De gode eksemplene. Erfaringer fra Nordland

Nettbasert norsk for innvandrere
- Bjørn Bonsaksen
- Marina Paulsen (PDF, 891 kB)
- Ann Sofi Fjellvoll (PPTX, 3 MB)

Mentor for studenter i helsefag
- Christine Kristiansen (PPTX, 783 kB)

NAV's satsing på AMO-kurs arbeidspraksis/norskopplæring
- Karin Isaksen Rødelv (PDF, 912 kB)

Slik avspeiles innvandrere i norske medier
- Anja Aaheim Naper (PPTX, 8 MB)

Hvordan er tilstanden i lokale medier?
- Endre Myrdal Olsen
- Stine Håvermoen
- Jenny Ovlien Frisholm (PPTX, 13 MB)

 

25. oktober

Mangfoldsledelse - slik utløses potensialet i mangfoldet
- Lovleen Brenna (PPTX, 8 MB)

Hvorfor er vi her, hva har vi med oss?
- Olaf Pona, Polen (PPTX, 2 MB)
- Mahamed Farah Siah, Somalia (PPTX, 6 MB)
- Rowena Ryvold, Filippinene (PPTX, 2 MB)

De gode eksemplene. Erfaringer fra Nordland

 

Kvikk AS, en bedrift med erfaring med internasjonalt ansatte
- Verionica Ugedal (PDF, 3 MB)

Hva skjer i idretten
- Hilde Ånneland (PPTX, 7 MB)

Fagopplæring i bedrift med norskopplæring
- Heidi Meland (PPTX, 5 MB)

Fra leie til eie
- Vegard Melchiorsen (PPTX, 271 kB)