Tilflyttings-konferansen 2014 er åpnet

Klikk for stort bilde Linda Ch. Gjerstad

Med stor entusiasme for temaet åpnet ekspertpanelet - erfarne innvandrere   Tilflyttingskonferansen 2014.

Ekspertpanelet - erfarne innvandrere, et fargerikt panel med fire kvinner fra forskjellige nasjoner med ulike tilflyttingserfaringer i Nordland.  Harjett Jassal fra Røst, Jelena Budesa fra Dønna, Johanna Skowrow fra Bodø og Salamatu Winningah fra Bodø åpnet konferansen 4.november i Bodø. Her sammen med prosjektleder Kirsten Hasvoll og møteleder Bjørn Bonsaksen. Begge fra Nordland fylkeskommune.

 

Nordland fylkeskommune følger opp suksessen fra i fjor med en egen Tilflyttingskonferanse hvor fokus er innvandring, rekruttering og arbeid. Konferansen avholdes ved Radisson Blue Hotell i Bodø, 4 og 5. novemer.

 

-Hvordan rekrutterer man fra utlandet? Hva skal til for å beholde denne arbeidskraften?  Fylkestinget har vedtatt et mål om 10 000 innvandrere til Nordland for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft i årene fremover, og for å øke folketallet i kommunene, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF). 

 

- I hele fylket jobbes det nå godt med å tilrettelegge for slik tilflytting. Rekruttering, norskopplæring, bolig, godkjenning av utdanning, en innholdsrik fritid og aktiv deltakelse er viktig for de som kommer, fortsetter Knutsen.  

 

Rekruttering som hovedfokus.

- Med rekruttering som hovedfokus på årets konferanse skal vi dele de gode erfaringene med hverande og bygge videre på det nettverket som ble etablert i fjor, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

- Og vi skal lære noe nytt. Etablereropplæring er satt på programmet i år som et viktig nytt tema. Etablering og veiledning er viktig slik at flere innvandrere kan starte bedrift, avslutter Knutsen.   

 

Konferansen avholdes på Radisson Blu Hotel i Bodø.

 

Program for tilflyttingskonferansen finner du her.