Workshop - rekruttering til samfunn og arbeidsliv i Lofoten

Som del av satsinga rekruttering til samfunn og arbeidsliv i Lofoten ble det arrangert en workshop på Leknes 18. februar.

Leknes sentrum - Klikk for stort bildeLeknes sentrum Erik Veigård  

Det har over flere år vært arbeidet med ulike prosjekt og aktiviteter som skal bidra til

rekruttering av arbeidskraft til Lofoten. Arbeidet har i hovedsak involvert

arbeidsgivere som trenger kompetanse, men også bolystprosjekt, som Bo i Lofoten.

Som en oppfølging av de ulike aktivitetene tok Nordland fylkeskommune (NFK),

Nordlandssykehuset, Flakstad kommune og SALT initiativ til en rekrutteringskonferanse i

Nusfjord i september i 2019, med tittelen «Rekruttering til samfunn og arbeidsliv».

Hovedtrekkene fra konferansen er at rekruttering «bare» til arbeidslivet ikke er nok.

Mennesker med kompetanse som er bosatt eller kommer, skal bo og trives. Derfor er dette

perspektivet tatt inn. Responsen på og etter konferansen har vært god.

Neste skritt på veien var en workshop på Leknes. Sentrale aktører ble invitert for å kunne jobbe fram en handlingsplan. Aktørene representerte:

Arbeidsgivere – offentlige og private

Utdanningsinstitusjoner – som dekker formalbehovet fra videregående til universitet

Samfunnsansvar – kommuner, Lofotrådet og fylkeskommunen som bidrar med til

rettelegging for bosetting og trivsel som er livet utenfor jobb

Fasilitatorer – Aktører som med sin kompetanse kan bistå de andre aktørene i

utviklingsprosessen

Workshopen endte opp i en prioritering av 6-7 tiltak. De to høyest prioriterte tiltakene ble:

- en regional handlingsplan/strategi for rekruttering til samfunn og arbeidsliv

- en digital kommunikasjonsplattform for målretta rekruttering