Norskopplæring

(04.07.2017)

Tilflyttingsprosjektet i Nordland har fått utarbeidet en oversikt over norskopplæring for ulike grupper innvandrere. Oversikten publiseres i brosjyreform.

 

(16.01.2015)

KUN Senter for kunnskap og likestilling i Steigen skal gjennomføre fagdager i flere distriktskommuner om utfordringene tospråklige innvandrerfamilier møter i Norge.

(16.01.2015)

NTNU har laget et nettbasert norskkurs for polakker, spanjoler og engelsktalende. Det er gratis tilgjengelig.

(05.02.2015)

Suggestopedi er en språkopplæringsmetode som har økt voldsomt i popularitet de senere årene. Den er midt i blinken for innvandrere, fordi den er humørfylt og motiverende.

(06.09.2016)

Suggestopedi er en læringsmetode hvor en på kort tid kan lære de viktigste ordene i et nytt språk. Metoden tar alle sanser i bruk ved hjelp rollespill, musikk og lek. Metoden prøves nå ut for norskopplæring i ulike sammenhenger i Nordland.

(28.04.2015)

Som en del av Tilflyttingsprosjektet arrangerte OPUS Narvik fagdag 23.april med fokus på arbeidsretting av språkopplæringen.