Om tilflyttingsprosjektet 2013 - 2018

Klikk for stort bilde

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Bakgrunnen for dette er behovet for arbeidskraft i årene som kommer. Nordland har stor fraflytting og det er spesielt ungdom som flytter. Vi trenger derfor mer arbeidskraft og ny kompetanse.

Det er viktig med tilflytting, men også at tilflytterne trives slik at de blir boende, tar med seg familiene sine og blir aktive i lokalsamfunnene. De nye innbyggerne skal lære seg godt norsk, få seg jobb, få godkjent sine kvalifikasjoner, de trenger hus, og de trenger å bli tatt inn i fellesskapet.

Det er dette tilflyttingsprosjektet handler om. Prosjektet står på 6 pilarer: Norskopplæring – Utdanning og kvalifisering – Systematisk rekruttering – Boliger – Fritid og frivillighet – Kunnskap og informasjon.

Kommuner og arbeidsliv er de sentrale aktørene for å oppnå prosjektets målsetning, og prosjektgruppen samarbeider med en rekke kommuner, institusjoner, bedrifter og interessegrupper.

 

Under ligger de viktigste prosjektdokumentene og politiske saksdokumentene i forbindelse med Tilflyttingsprosjektet.

 

Politisk saksdokumenter

 

Prosjektdokumenter