I dag åpner regionbussene på Søndre Helgeland igjen sine fordører for validering av reisekort og betaling med betalingskort.

Dame peker på persienne til mann i rullestol

Nordland fylkeskommune har fått 9,6 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til en ekstra satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest.

Ny rapport viser at det er fullt mulig å gi et vesentlig bedre togtilbud på Helgeland.

 

Med en mer krevende koronasituasjon strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn. Spesielt gjelder dette de områdene der det nå er en del smitte, der det er flest passasjerer og på lengre reiser. Bodø står i en særstilling, og her blir det spesielle tiltak.