Anbud

Nordland fylkeskommune benytter konkurranse som hovedprinsipp ved innkjøp. 

For å oppnå sterkere politisk styring gjennom takster, rabatter og rutetilbud er det lagt til grunn bruttoanbud. Alle utlysninger Nordland fylkeskommune foretar vil offentliggjøres via Doffin/TED.