Selskapsvogn

Etter 1. november 2020 er det er ikke lenger mulig å søke om selskapsvognløyve. Alle som ønsker å drive persontransport mot vederlag med personbil, må fra 1. november 2020 inneha drosjeløyve.

Har du et selskapsvognløyve fra før denne datoen gjelder det overgangsregler:

Overgangsordning for selskapsvognløyver med liten bil

Selskapsvognløyver tilknyttet bil med inntil åtte sitteplasser i tillegg til fører, gjelder til 1. november 2022. Det er ikke krav til merking eller taksameter i overgangsperioden. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten