Jernbaneforum nord

Jernbaneforum nord

Jernbaneforum nord er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme modernisering og kapasitetsøkning knyttet til jernbanetransport på Nordlandsbanen og Ofotbanen, samt utvikling av Nord-Norgebanen.

Her ble nye vedtekter til forumet vedtatt og det er gjort valg av ressursutvalg.

Ny rapport viser at det er fullt mulig å gi et vesentlig bedre togtilbud på Helgeland.