Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsutvalget

Nordland fylkeskommune har ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette arbeidet er delegert til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU).

Økonomisk støtte:

 

 

Sykkelgårdene i Nordland:

I Nordland har skolene mulighet til å søke om midler til å besøke de fire sykkelgårdene. Opplæringen som skjer på sykkelgården er i regi av skolene, men man kan gjøre det på et sikkert område og få låne sykler. Se Sykkeldyktig.no for tips og inspirasjon til hvordan sykkelopplæringen kan gjøres på skolene og på sykkelgårdene.

Oversikt over sykkelgårdene i Nordland:

 

Dokumenter:

Klikk for stort bilde
 

Medlemmer:

1. Bent-Joacim Bentzen, leder
 

2. Mona Nilsen, medlem
 

3. Joakim Sennesvik, medlem

 

Konsultative medlemmer

 


 

 

Sekretariatsleder:
Silje Fisktjønmo
Mobil: 476 45 802
E-post: silfis@nfk.no

 

Klikk for stort bilde

  - Et kvalitetsstempel på godt og helhetlig arbeid, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Denne uken tar om lag 3000 førsteklassinger i Nordland i bruk skolevegen for første gang. Med en oransje skolesekk.