Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Klikk for stort bilde

Har du behov for tannhelsehjelp, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter.

Ikke møtt opp personlig på klinikken uten avtale.

Akuttilbud til friske pasienter gis fra din ordinære tannklinikk eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.