Er du redd tannlegen?

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). 

Klikk for stort bilde

Pasientene vil få samtaler med psykolog og tilvenning til tannbehandling av tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær

Målet med TOO-behandling er at pasienten skal få hjelp til å mestre angsten for tannbehandling, slik at de etter hvert kan motta ordinær tannbehandling.

Hvem

Hvem kan få tilbudet?
  • Personer som har vært utsatt for tortur
  • Personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner
  • Personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi)

Metoden går ut på individuell tilnærming til hver enkelt pasient og en gradvis tilvenning til tannbehandlingssituasjonen.

Tverrfaglig

Tverrfaglige behandlerteam TOO

Tverrfaglige behandlerteam er under etablering i den offentlige tannhelsetjenesten i alle fylker. Teamene består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse.

«Tverrfaglig behandlerteam TOO» behandler hovedsakelig den tannbehandlingsrelaterte angsten, men utfører også varierende grad av tannbehandling som en del av angstbehandlingen.

I Nordland er det opprettet «Tverrfaglige behandlerteam TOO» på Saltvern tannklinikk (Bodø), Rana tannklinikk og Hadsel tannklinikk.

tannbehandlerteam

Tannbehandlerteam TOO

Når pasienten er i stand til å mestre tannbehandling, henvises vedkommende til «Tannbehandlerteam TOO», som skal være en del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personer, og ha særskilt kompetanse for å ivareta persongruppen.

henvisning

Slik går du fram for å få tilbud

Personer over 18 år kan selv ta kontakt med TOO-teamene på Saltvern tannklinikk (Bodø), Rana tannklinikk og Hadsel tannklinikk.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise pasientene til TOO-teamene.

TkNN

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) i Tromsø har en veiledende rolle overfor TOO-teamene i Nordland, og legger til rette for kompetansehevende kurs.

Kostnad

Kostnad

Personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste