Priser for tannbehandling

 

Gratis tannbehandling

  • barn og unge fra 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie
  • innsatte i fengsel
  • personer i kommunal rusomsorg og statlig rusinstitusjon

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser

 

Ungdom

Ungdom som er 19 eller 20 år får 75% rabatt på behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Rabatten gjelder til og med det året du fyller 20 år.

 

Priser for voksne

Prisliste voksne. Prisene gjelder for voksne pasienter over 20 år. Fullstendig prisliste finnes som oppslag på venterommet til de fylkeskommunale tannklinikkene.

Prisliste for allmenklinikkene finner du på denne lenken

Ved bruk av timestakst er minstetakst 10 min og deretter pr. påbegynte 5 min.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret får 75% rabatt hos offentlig tannklinikk på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.  

Eventuell trygdestøtte er fratrukket i beløpet du betaler.

Dersom behandlingen blir dyrere enn kr. 5000.- får du skriftlig kostnadsoverslag. Du får alltid spesifisert regning.

All tannbehandling ønskes betalt med kort.

Takstene gjelder f.o.m. 1. januar 2021