Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

 Læreplassgarantien i Nordland har nådd en milepæl: Nå er 1100 læreplasser i boks, garantert av til sammen 350 virksomheter i Nordland. Den foreløpig siste læreplassgarantisten er Nordlandssykehuset HF, som garanterer for 14,5 læreplasser.

Trenger ansatte ved din bedrift kompetanseheving? Fylkeskommunen har  ennå søkbare midler igjen for bedriftsintern opplæring.

 - Regjeringens innføring av såkalt fritt skolevalg er direkte distriktsfientlig og vil føre til at videregående skoler i distriktene vil forsvinne, sier fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap).

- Elevene i våre videregående skoler må ha oppdatert utstyr for å kunne få relevant undervisning. Derfor vil fylkesrådet å bruke over 65 millioner de neste årene til nytt elevutstyr, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

 Fylkesrådet tråkker på gassen for nye skolebygg i Mosjøen og Narvik i sitt forslag til ny økonomiplan for 2021-2024.

Både Nettskolen i Nordland og steds- og samlingsbaserte utdanningstilbud for voksne styrkes i økonomiplanen for de neste årene.

Fylkesrådet har i dag lagt fram sin innstilling til sak om fireårig tilbudsstruktur på videregående skole i Nordland for de neste fire årene. Forslaget innebærer svært få endringer, og alle skolestedene opprettholdes.

- Det aller viktigste med denne saken er at den vil gi langt mer forutsigbarhet for skoler og arbeidsliv i Nordland, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap).

4. august er svarfrist på 2.gangs inntak på videregående skole i Nordland! Du svarer på inntaket på vigo.no.
 

Først vant Redd Liv UB prisen for beste forretningsplan. Så ble bedriften fra Stokmarknes kåret til årets beste ungdomsbedrift i Nordland.