Lærebedrift

En lærling bruker spikerpistol i arbeidet med nybygg. - Klikk for stort bildeEn lærling bruker spikerpistol i arbeidet med nybygg. Ann-Heidi Andersen Bedrifter kan velge å bli medlem i et opplæringskontor eller være selvstendige lærebedrifter. Når dere er medlem i opplæringskontor vil bedriften få støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet. Selvstendige lærebedrifter søker egen godkjenning, og bedriften er ansvarlig for å følge opp læreforholdet. 

Finn informasjon om:

Hvordan bli godkjent lærebedrift
 • Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at dere kan gi opplæring i kompetansemålene i faget. Sjekk ut læreplanen for ditt fag.
 • Ha en faglig leder som har hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge for en god og allsidig opplæring. Faglig leder må som hovedregel ha fag- eller svennebrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Ved søknaden må faglig leders kompetanse dokumenteres. Veileder for faglig leder. (PDF, 230 kB)

 • Faglig leder må gjennomføre et e-læringskurs før søknaden sendes. Når man har registrert seg på kurset får man en e-post med brukernavn og passord etter noen minutter. Vi anbefaler at så mange som mulig i bedriften gjennomfører e-læringskurset. Det gir alle i bedriften en større forståelse for hva det innebærer å være en lærebedrift. 

 • Det må gjøres en kartlegging  (DOCX, 31 kB) av bedriften som viser sammenhengen mellom arbeidsoppgavene i lærebedriften og kompetansemålene i læreplanen for faget. jfr Opplæringslova §4-3. Denne kartleggingen legges ved søknaden som godkjenning som lærebedrift

 • Bedriften må søke om godkjenning som lærebedrift. (Logg inn med epost)

Når dere har ansatt lærling må dere lage en plan for den enkelte lærling, følge opp, veilede og gi lærlingen/lærekandidaten vurdering gjennom opplæringsløpet fram mot avsluttende prøve. Les om å følge opp lærling her

Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring for instruktør og faglig leder. Informasjon og påmelding til kurs 

Økonomisk tilskudd

Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen for å gi opplæring til lærlinger. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis to ganger pr år, og krever at lærekontrakten er godkjent av fylkeskommunen. Les mer om tilskudd for lærlinger og lærekandidater.

 

Det kan søkes om ekstraordinært statlig tilskudd for lærlinger/ lærekandidater og praksisbrevkandidater med spesielle behov. Les mer om ordningen

Vigobedrift

I Vigo bedrift får lærebedrifter oversikt over søkere, lærekontrakter og fag -svenneprøver for sine lærlinger og lærekandidater. Hver lærebedrift skal ha en systemadministrator i vigobedrift, og denne kan tildele denne videre til de som trenger det i bedriften. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor er opplæringskontoret systemadministratorer.

Pålogging til vigo bedrift

 

Opprettelse av lærekontrakter

Hvis lærebedriften melder seg inn i et opplæringskontor, så ordner de alt det praktiske med lærekontraktene. Selvstendige lærebedrifter må gjøre dette selv. Alle lærebedrifter må skrive arbeidsavtale med lærlingen, i tillegg til lærekontrakten.

 • Logg deg på vigobedrift, se brukerveiledning til vigo bedrift  (PDF, 4 MB) Hvis lærlingen har søkt læreplass i vigo, skal du finne vedkommende i søkermodulen. Da velger du status: "takket ja til læreplass"
 • Finner du ikke søkeren i søkermodulen eller søkeren har søkt et annet fag, må du ta kontakt med utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, epost: formidling@nfk.no
 • Hvis kandidaten ikke har søkt i vigo eller er hjemmehørende et annet fylke, velger du "ny kontrakt" og registrerer kontaktinformasjonen selv. Hvis du får feilmelding må du ta kontakt med utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, formidling@nfk.no
 • Du vil finne kontrakten i mappa "Kontrakter under behandling - kontrakter til gjennomsyn/endring". Fyll inn informasjon i kontrakten. Husk at du også må legge inn representant for de ansatte og dato for inngått arbeidsavtale. Lagre og trykk send inn.
 • Når fylkeskommunen har behandlet lærekontrakten sendes den til elektronisk signering. Ansvarlig leder og faglig leder får epost, og lærlingen får en SMS. Det er derfor viktig at riktig kontaktinformasjon er registrert i vigo.  
 • Godkjent lærekontrakt gir lærebedriften rett til lærlingtilskudd og lærlingen rett til å søke støtte gjennom Lånekassen. PDF av kontrakten ligger i vigobedrift.
Kurs for lærebedrifter

Nordland fylkeskommune tilbyr kurs og veiledninger for lærebedrifter:

"Instruktørkurs og faglig lederkurs" retter seg mot de som jobber med daglig eller jevnlig oppfølging av lærlinger. Kurset består av to deler. Del 1 er et e-læringskurs, og gjøres før man møter til 2-dagerskurs. 

Påmelding til 2-dagerskurs: Instruktør og faglig lederkurs

 

Nettkurs for instruktører og faglige ledere ved Høgskolen i Innlandet. Ta kontakt med kursholder på instruktør og faglig lederkurs for mer informasjon. 

Oppmelding til fag-/svenne og kompetanseprøve

Kandidaten skal meldes opp til fag/-svenne eller kompetanseprøve ca 6 måneder før utløpsdato på lærekontrakten. Det kan være lurt å gjøre dette rett etter siste halvårsvurdering, slik at man har kontroll på at kandidaten er klar for prøve. Fyll ut digitalt skjema for oppmelding til fag-/svenne eller kompetanseprøve. 

Vi anbefaler at bedriften arrangerer en prøvefagprøve for lærlingen i god til før den avsluttende fagprøven. Da får både lærling og bedrift anledning til å sette inn en ekstra innsats på å spisse ferdigheter fram mot fagprøven.

Les mer om fag-/svenne og kompetanseprøver.

Årlig rapportering og lærebedriftsundersøkelse

To ganger i året skal faglig leder besvare en undersøkelse fra fylkeskommunen. E-posten sendes faglig leder, men faglig leder kan sende den videre i egen organisasjon. 

 

 

Høsten 2020 fikk Nordland fylkeskommune tildelt ekstraordinære midler for tilskudd til tiltak for lærlinger. Vi har en del midler igjen til fordeling og oppfordrer opplæringskontorene og frittstående lærebedrifter som har hatt løpende kontrakter i hardt rammede fag pr. 01.02.2021 til å søke.

Høsten 2020 fikk Nordland fylkeskommune tildelt ekstraordinære midler for tilskudd til tiltak for lærlinger. Vi har en del midler igjen til fordeling og oppfordrer lærebedrifter som omfattes av kriteriene til å søke.