Lærekandidat og praksisbrevkandidat

Klikk for stort bildeHvis du ønsker et kortere eller mindre omfattende videregående opplæring kan praksisbrevordningen eller lærekandidatordningen være noe for deg. 

Ta kontakt med rådgiver på din skole for å få mer informasjon og hjelp. 

.

 

Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat. Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå fag-/svennebrev, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

 

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.

Alle lærekandidater må søke innen 1. februar!

 

Som lærekandidat har du samme rettigheter og plikter som lærlinger. Du kan lese om å være lærling her

 

Praksisbrevkandidat

Målgruppen for ordningen er elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov.

Dette er et 2-årig løp som ikke er søkbart i vigo. Du må ha en avtale med en lærebedrift, og skal ha opplæring tre fellesfag (matematikk, norsk og samfunnsfag). Du må derfor både søke skoleplass og formidling til praksisbrevkandidat.