Prøvenemnd

Klikk for stort bildePrøvenemndas arbeid er viktig for kvalitet i fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

 

 

 

Informasjon til prøvenemnder vedrørende Corona virus  og avvikling av fagprøver

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemndene, og prøvenemndsvervet er et offentlig verv. På denne siden finner du som medlem i en prøvenemnd informasjonen du trenger i ditt verv. I menyen til høyre ligger lenker til prosedyrer og maler for bruk i utforming av innkalling, fagprøver og vurdering. 

 

Prøvenemndas arbeidsoppgaver

Prøvenemnda har som regel to oppgaver:

1. Gjennomføring av fag-/svenne og kompetanseprøver

Prøvenemndene gjennomfører sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve, samt lærekandidater som avlegger kompetanseprøve. Ei prøvenemnd bestå av 2 -8 medlemmer med kompetanse i faget. I enkelte fag er det opptil 5 prøvenemnder i Nordland, mens andre fag har ei prøvenemnd som gjelder for hele fylket. 

2. Yrkesutvalg

I Nordland fungerer prøvenemndene også som yrkesutvalg. Yrkesutvalgene kan gi fylkeskommunen råd i spørsmål om godkjenning av lærebedrifter, innhold og organisering av opplæring, og ved vurdering av praksiskandidater. Ved forespørsel gi råd angående prøvestasjoner, skolerelaterte spørsmål som dimensjonering og prosjekt til fordypning med mer.

 

Permisjon og godtgjørelse for arbeid i prøvenemnd

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser har en arbeidstaker rett til permisjon for å utøve offentlige verv. Dette gjelder også prøvenemndsvervet. Nordland fylkeskommune oppfordrer derfor arbeidsgivere til å gi ansatte prøvenemndsmedlemmer permisjon med lønn. Arbeid i prøvenemnd godtgjøres etter gjeldene satser og regelverk. Dette finner du informasjon om her:

 

Informasjon om godtgjøring og satser for prøvenemnder