Covid 19

Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette

Du befinner deg nå på de gamle sidene til Nordland fylkeskommune.

Du vil ikke finne oppdatert informasjon på disse sidene.


Om læreplassgaranti


Nordland fylkeskommune vedtok i februar 2019 som landets første fylkeskommune å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. Læreplassgaranti innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2, er garantert en læreplass i en lærebedrift.

For at garantien skal gjelde, har fylkestinget satt noen kriterier:

► Alle fag må være bestått, både programfag og fellesfag

► Eleven må være aktiv søker til læreplass

► Eleven må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

► Læreplassgaranti innebærer at elever som oppfyller kravene, skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke

► Læreplassøkeren må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre sin læretid

På sikt skal læreplassgarantien gjelde alle fag, men foreløpig jobber vi for at den skal gjelde for: Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, Helse- og oppvekstfag, samt kjøretøyfagene for det kullet som tas inn høsten 2021.

 

Hvorfor bli Læreplassgarantist?

 

Se opptak fra vårt digitale informasjonsmøte 3. desember 2020!

 

Bli Læreplassgarantist?