Bekymret for en elev?

Skolen er en viktig arena, der treffer vi mange unge og står dermed i særstilling for å kunne oppdage og gjøre noe for ungdom som sliter. Ofte er det vanskelig å vite hvilke tegn en skal se etter, og symptomene kommer gjerne snikende.

Ungdom kan reagere forskjellig, men ser en lærer eller en ansatt i skolen en adferdsendring bør det utforskes videre. Eksempler kan være en ungdom som vanligvis er frisk, rask, tilgjengelig og pratsom, som begynner å trekke seg tilbake. Det kan vise seg ved fravær, konsentrasjonsproblemer og liten interesse for omgivelsene. Det kan være ungdom som ikke klarer å knytte vennskap, og som trekker seg bort fra venner. Irritabilitet og endring i humør er også en faktorer som bør tas på alvor. 

Helsedirektoratet har utviklet er verktøy til bruk ved bekymring for elever.