Systematisk arbeid

Klikk for stort bilde

Både i elevundersøkelser og UNG-dataundersøkelsen rapporterer de fleste elevene i Nordland at de trives godt eller meget godt på videregående skole. Å fremme god psykisk helse i videregående skole vil derfor si å fortsette det gode arbeidet med trivsel, og utvikle gode rutiner for å fange opp de elevene som ikke trives, eller trenger hjelp av elevtjeneste eller helsetjeneste.

På denne siden har vi samlet informasjon som kan bidra til å danne grunnlag for å få oversikt og jobbe systematisk videre med det gode skolemiljøet.