Sende innspill

Bruk denne mailadressen til å sende inn innspill til strukturen firearssaken@nfk.no 

Husk å oppgi hvilken skole innspillet gjelder.